Demo: Campagne tegen stress

E-Learning projecten lenen zich bij uitstek voor interne campagnes. Je kunt ze interactief maken, waardoor mensen zich meer betrokken voelen bij het thema. Met behulp van multiple choice vragen laat je ze meedoen, zodat ze na moeten denken over hun keuzes.  Maar ook video’s, foto’s, teksten, geluid en effecten kunnen deel uitmaken van een E-Learning project.

De flexibele indeling van een project maakt het mogelijk om informatie voor verschillende doelgroepen te bundelen. Door het inbouwen van keuzes krijgen ze alleen de informatie te zien, die van toepassing is op hun situatie. Op deze manier kun je ze ook doorverwijzen naar personen, instanties of loketten. En het is mogelijk om formulieren te laten downloaden of verwijzingen te maken naar een website op het Internet of Intranet.

In dit voorbeeld staat een campagne tegen stress centraal. Dat had echter net zo goed een procedure kunnen zijn voor het aanvragen van specifieke documenten of het toelichten van procedures. E-Learning wordt steeds belangrijker en kan bijdragen aan een aanzienlijke besparing op de kosten.