Veel gestelde vragen

Als u vragen heeft, kunt u in de rubrieken hieronder kijken of uw vraag beantwoord wordt. Klik op het plusje voor een vraag om de toelichting te bekijken. Mocht u een andere vraag hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

E-Learning

Het begrip E-Learning staat voor educatie, die digitaal beschikbaar is. E-Learning is uitermate geschikt om effectief en visueel kennis over te dragen. Je kunt hiermee mensen opleiden of trainen, maar het kan ook ingezet worden om informatie online te delen. Eén van de belangrijkste voordelen is, dat je niet langer gebonden bent aan tijd of plaats. Beeld en geluid zijn direct beschikbaar via een laptop, desktop, tablet of smartphone. Altijd en overal bij de hand dus.

In plaats van het volgen van dure cursussen of opleidingen kan een platform gecreëerd worden, dat overal en op elk gewenst moment beschikbaar is. Dat kan bijvoorbeeld door de werkwijze in softwarepakketten op te nemen en te voorzien van een voice-over, teksten, pijlen, ondertiteling, effecten en andere, handige functies. De gebruikers krijgen dan een exacte weergave te zien van hetgeen ze in de praktijk kunnen/mogen doen, inclusief uitleg over de achtergronden.

Cursisten hebben de vrijheid om de instructies/lessen te volgen wanneer ze er tijd voor hebben en zijn niet afhankelijk van een locatie of docent. Op deze manier kan veel tijd en daarmee geld bespaard worden. Wijzigingen in het lesmateriaal kunnen bovendien snel verwerkt worden om de actualiteit te garanderen. E-Learning projecten kunnen zowel in de vorm van video als interactief aangeboden worden.

In principe is E-Learning een oplossing voor elk type bedrijf, organisatie of overheidsinstelling. De meerwaarde zit hem in de directe wijze waarop kennis of informatie gedeeld kan worden. In elke organisatie is sprake van kennisoverdracht. Traditioneel gebeurt dat met boeken, cursussen of op individuele basis.

Zodra er sprake is van de terugkerende noodzaak om mensen op te leiden of informatie te verstrekken, loont het al snel de moeite om over te stappen op E-Learning. Het kan ingezet worden voor personeel, klanten of partijen die kennis willen delen. Bekijk de demo’s op de website voor concrete voorbeelden.

Elk project is geschikt om op het Internet of Intranet weergegeven te worden. In feite is het vergelijkbaar met het openen van een Internetpagina. Met één verwijzing/klik open je een project, dat uitgerust is met een menu en knoppen om door de inhoud te navigeren. Het wordt automatisch geladen in de standaard browser van het apparaat. Dat zou bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome kunnen zijn.

Behalve op de traditionele apparaten (desktop en laptop) leent het zich ook voor tablets en smartphones. Op “gewone” systemen wordt vaak gebruik gemaakt van Flash, maar op mobiele apparaten gaat het automatisch over op HTML5. Op een mobiele telefoon wordt waarschijnlijk eenmaal gevraagd iets te downloaden en dat is alles. De server of een stand-alone apparaat waarop een (interactief) project geplaatst wordt, zal in ieder gaval Flash of HTML5 moeten ondersteunen.

Bij de definitie van de hiervoor genoemde projecten gaan we uit van interactiviteit. Daardoor kunnen gebruikers zelf invloed uitoefenen op hetgeen ze willen zien of is het o.a. mogelijk multiple choice vragen te laten beantwoorden. Als dit niet noodzakelijk is, kan er ook een video gecreëerd worden, die vervolgens op YouTube, Vimeo of een ander platform gezet kan worden.

In algemene zin is het antwoord “Ja”. Als een project zonder interactiviteit opgeleverd wordt, is dat een bewuste keuze van de opdrachtgever. In dat geval zal het geproduceerd worden als videobestand (MP4, AVI e.d.).

De meerwaarde van E-Learning zit hem echter voorzal in de mogelijkheid om gebruikers keuzes te laten maken. Zo kunnen ze bepaalde onderdelen nogmaals bekijken (via menu) of krijgen ze alleen de informatie te zien, die past bij de keuzes die ze gemaakt hebben.

Het systeem waarop een interactief project geplaatst wordt, moet wel Flash/HTML5 ondersteunen. Zonder één van deze twee gaat de interactie verloren.

Dat gebeurt doorgaans in overleg met de opdrachtgever. Als het om grote hoeveelheden informatie gaat, kan het handig zijn om het over meerdere projecten te verdelen. Dat maakt een project/cursus overzichtelijker, waardoor het toegankelijker is voor de gebruikers.

Het is ook mogelijk om projecten stapsgewijs uit te breiden. Dat zou kunnen betekenen, dat een project begint met het eerste deel en later uitgebouwd wordt met andere delen. Als het op een server gehost wordt, kan het project in zijn geheel vervangen worden door de uitgebreide versie. Daardoor is het eenvoudig en tijdvriendelijk in onderhoud. Aanvullingen op of wijzigingen in een project kunnen op dezelfde, snelle manier verwerkt worden.

Tijdens de inventarisatie van hetgeen gemaakt moet worden, zal ook gekeken worden naar de meest voor de hand liggende structuur van een project. Alles in goed overleg.

Een videotutorial kan gezien worden als het resultaat van E-Laerning. De meeste mensen zullen wel eens een instructievideo op het Internet bekeken hebben en dat wordt doorgaans een videotutorial genoemd. E-Learning is de naam voor het gehele pakket van digitale educatie en dat omvat meer mogelijkheden.

(Sketch)animaties

Het kenmerk van een animatie is, dat het vooral gaat om het luchtig weergeven van visuele informatie. Dat wil overigens niet zeggen, dat de boodschap zelf luchtig hoeft te  zijn.

Het verhaal in een animatie wordt verteld door beelden. Vaak heeft het een grappig karakter, waardoor de aandacht van de kijker vastgehouden wordt. En dat heeft weer als voordeel, dat de attentiewaarde van en de waardering voor een animatie hoger ligt dan die van een videoboodschap. Met andere woorden: de kijkers onthouden het beter.

Een voorbeeld van een animatie, waarin tevens sketchelementen verwerkt zijn, kunt u bekijken door hier te klikken.

De maximale lengte van een animatie ligt rond de twee minuten. In die tijd komen er veel visuele elementen voorbij, bestaande uit video- en fotomateriaal. Ook tekst, een voice-over en sketch kunnen daar deel van uitmaken.

Het belangrijkste kenmerk van een goede animatie is misschien wel, dat het niet uitmaakt welke taal je spreekt om de boodschap te begrijpen. De beelden vertellen het verhaal en de manier waarop dat gedaan wordt, bepaalt hoe de kijker daar op reageert.

Animaties zijn o.a. inzetbaar voor de uitleg van procedures (hoe ga je te werk?) en voorlichting (bijv. veilig omgaan met informatie). Het is bekend, dat het vooral tot de verbeelding spreekt bij een jongere doelgroep.

Het kenmerkende van een sketchanimatie is, dat delen van de animatie getekend worden door een hand met daarin een pen. De kijker ziet dus hoe het beeld gecreëerd wordt. Dat kan zowel tekst zijn als afbeeldingen of foto’s.

Op de achtergrond van een sketchanimatie kan een foto of video weergegeven worden, waardoor het effect nog indrukwekkender wordt. Uit onderzoek is gebleken, dat het toevoegen van sketch de attentiewaarde met 65% verhoogt. Daardoor kan het een bruikbaar hulpmiddel zijn om een verhaal te vertellen. Ook als het selectief verwerkt wordt in een animatie.

Een voorbeeld van een sketchanimatie kunt u bekijken door hier te klikken.

Tablets en smartphones veroveren de wereld. Waar je ook bent, er is altijd wel een mogelijkheid om snel iets op te zoeken of te bekijken. In vergelijking met de traditionele media (kranten en tijdschriften) bereik je daardoor veel meer mensen. Animaties laten zich makkelijk delen via social media, waardoor ze snel en effectief zijn.

Bovendien is aangetoond dat de boodschap in animaties langer blijft hangen en hoger gewaardeerd wordt dan een “traditionele” video. Hoewel de percentages van meerwaarde variëren tussen de 65 en 85 procent, is dat een substantieel verschil.

Hoewel we het scenario voor dergelijke projecten (mede) samenstellen, is dat een aparte specialisatie. We werken samen met een studio, die dit beheerst en zelf begeleiden we dergelijke projecten. Vaak worden unieke animaties (bijv. een cartoon of 3D simulatie) samengevoegd met ander beeldmateriaal, dat wij creëren.

Houd er rekening mee, dat het laten maken van uniek animatiemateriaal een kostbare aangelegenheid kan zijn. Daar staat tegenover, dat je beschikt over iets dat niemand anders heeft en dat kan een reden zijn om er gebruik van te maken.

Ideaal is een subjectief gegeven, maar er is wel een richtlijn. Om de aandacht van de kijker vast te houden, adviseren wij om het maximaal rond de 2 minuten te laten duren. Dat hangt ook af van de inhoud en de doelgroep.

Een jonge doelgroep zal eerder afhaken dan een oudere doelgroep. En een oudere doelgroep zal waarschijnlijk meer behoefte hebben aan een rustiger tempo ten opzichte van jongeren. Het onderwerp speelt een belangrijke rol en daarom gaan we vooraf in overleg met de opdrachtgever.

De prijs van een animatie is sterk afhankelijk van de inhoud en de duur. Als we uit mogen gaan van een animatie, waarin stockfoto’s en/of stockvideo gebruikt worden (evt. in combinatie met materiaal van de opdrachtgever) zal een animatie van maximaal 2 minuten tussen de € 1.500,- en € 2.000,- kosten.

Als de inzet van extra elementen (bijv. voice-over of 3D simulatie) gewenst is, zal per element beoordeeld worden wat daarvan de meerkosten zijn. Na inventarisatie van de wensen en ideeën van de (potentiële) opdrachtgever kunnen wij een offerte uitbrengen, zodat vooraf bekend is wat een animatie gaat kosten.

Videopresentaties

Er zijn veel toepassingen denkbaar. Daartoe behoren o.a.:

  • Een bedrijfs- of organisatieprofiel op Internet plaatsen
  • Promotie van producten of diensten
  • Hogere ranking in Google
  • Presentatiemateriaal tijdens beurzen of evenementen
  • Uitleg van procedures of werkwijze

En zo zijn er nog een aantal te noemen. Wilt u weten waarom video onmisbaar wordt, klik dan hier.

Onze maatschappij wordt steeds visueler. Mensen willen liever kijken dan lezen en die trend zal zich voortzetten. In 2017 komt 85% van de zoekresultaten in Google tot stand via verwijzingen naar video´s. Dat alleen is al een reden om er iets mee te gaan doen.

Afgezien van de vindbaarheid van uw website is het ook een prima instrument om op te vallen. Een vloeiende presentatie kan het verschil maken tussen het wel of niet binnenhalen van een grote opdracht.

Videopresentaties kunnen verzameld worden in een menu (met meerdere video’s), dat volledig afgestemd is op uw huisstijl of dat van de klant. Via een koppeling tussen laptop en beamer is het mogelijk om verschillende aspecten van een project of voorstel te tonen aan een groep mensen.

Het bekendste platform voor de weergave van video’s is natuurlijk YouTube. Aangezien YouTube eigendom is van Google spreekt het voor zich, dat de weergave van video’s op YouTube belangrijk is. De service van YouTube is bovendien gratis en dat maakt het nog interessanter.

Als ondernemer wil je bij voorkeur de indruk wekken, dat de video’s op je eigen website draaien. Dat kost echter geld (bandbreedte), terwijl er alternatieven bestaan om de connectie met YouTube te camoufleren. In veel CMS-en, zoals WordPress of Joomla, zijn tools beschikbaar, die alleen de video op YouTube tonen zonder de rest van de YouTube pagina. Daardoor lijkt het alsof een video deel uitmaakt van je eigen website.

Welke aanpak ook gekozen wordt, het is van groot belang om verwijzingen te hebben vanaf een website naar video’s. Het beïnvloedt de ranking en is tevens een methode om mensen te verleiden je website te bezoeken. Een voorbeeld van een video, die aan dit criterium voldoet, kunt u bekijken op deze website.

De term “videopresentatie” geeft aan wat het eindresultaat is, maar dat staat los van de input. Zo zou een presentatie volledig gebaseerd kunnen zijn op foto’s en audio materiaal. In dat geval worden er visuele effecten op foto’s toegepast, waardoor het lijkt alsof ze bewegen.

In principe kunnen alle soorten media met elkaar gecombineerd worden. Voor het visuele deel zijn dat video, foto’s en afbeeldingen. Voor het audio deel kunnen dat muziek, geluidseffecten en een voice-over zijn. En verder is het mogelijk om tekst toe te voegen in allerlei soorten. Daarbij kan gedacht worden aan ondertiteling, toelichtingen op de beelden of zelfs tekst die over het scherm rolt zoals bij de aftiteling van een film.

Wat in een videopresentatie gebruikt wordt, hangt af van het doel en de wensen van de opdrachtgever. Wij kunnen u daarin adviseren als er geen uitgewerkt scenario aan ten grondslag ligt.

Onze specialiteit is het creatief samenstellen van presentaties. We werken echter wel samen met een professionele studio, waar ze de beschikking hebben over alles wat nodig kan zijn voor het maken van opnames. Variërend van opnames op locatie tot green screen en zelfs opnames met drones.

Als u daar prijs op stelt, kunnen zij de gewenste opnames maken, gebaseerd op een offerte voor hun werkzaamheden. U kunt er ook voor kiezen om opnames te (laten) maken door mensen uit uw eigen netwerk.

In het voortraject kunnen we bespreken welke opnames gemaakt moeten worden en staat het u vrij om een keuze te maken, die past bij uw doelstelling/budget.

Als het voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, is dat zeker mogelijk. Zo zouden er opnames gemaakt kunnen worden in bedrijfshallen of kunnen zelf opgenomen toelichtingen/interviews in een presentatie verwerkt worden.

Vaak is de geluidskwaliteit van doorslaggevende betekenis. Als het live opgenomen geluid vervangen kan worden door muziek of later ingesproken tekst, ligt de drempel een stuk lager. Mocht u een objectief oordeel willen hebben over uw eigen opnames, dan kunnen wij het materiaal voor u screenen.

Zoveel mensen, zoveel smaken… In principe kan elk soort muziek gebruikt worden als achtergrond bij een presentatie. Het belangrijkste aspect is, dat muziek de beelden ondersteunt. In algemene zin adviseren we om muziek te gebruiken, die aansluit bij de sfeer van de beelden.

Snel gemonteerde beelden vragen bijvoorbeeld om muziek met een hoger tempo, terwijl een presentatie die betrekking heeft op een rustig onderwerp, beter tot zijn recht komt met klassieke of sfeervolle muziek. Mocht u twijfelen over de juiste muziekkeuze, dan denken we graag met u mee als u daar prijs op stelt.

Wat ook een rol kan spelen, zijn de muziekrechten. Als u gebruik maakt van muziek van bekende artiesten, bestaat de kans dat YouTube (of een ander platform) dat weigert. Een tweede consequentie kan zijn, dat er reclame vertoond wordt tijdens het afspelen van de video. Het gaat dan vaak om een inzetje, dat weggeklikt kan worden door de kijker.

We beschikken over een ruime sortering aan rechtenvrije muziek. Deze nummers kunnen ingezet worden als u zich daarin kunt vinden. Daarmee bent u gevrijwaard van claims of andere beperkingen, die officiële nummers op kunnen leveren.

Er bestaan veel verschillende soorten videoformaten en het goede nieuws is, dat de meeste daarvan gebruikt kunnen worden. U kunt o.a. de volgende formaten aanleveren: AVI, DIVX, MOV, MP4, MPEG, WMV en XVID. Mocht u over een ander formaat beschikken, dan dient u vooraf met ons af te stemmen of het bewuste formaat bruikbaar is.
Het standaard formaat dat wij produceren, is MP4. Dit is een veel gebruikt bestandsformaat, dat door vrijwel alle systemen ondersteund wordt. Onze standaard productiekwaliteit is HD, maar kan lager gemaakt worden als dat wenselijk is. Dat kan het geval zijn als de omvang van het bestand een rol speelt.

Mocht u voorkeur hebben voor een specifiek formaat, dan kunnen wij het MP4-bestand waarschijnlijk voor u converteren naar het door uw gewenste formaat. Als daar behoefte aan bestaat, zal dat vooraf besproken dienen te worden.

Dat is zeker mogelijk. We kunnen zelfs een menu voor u samenstellen, dat zich laat vergelijken met het menu dat u op een DVD of Blu-Ray aantreft. Vanuit dit menu kunt u eventueel verschillende video’s starten als er sprake is van een verdeling over meerdere rubrieken. Daarbij kunt u denken aan rubrieken als “Wie zijn wij”, “Onze activiteiten”of “Klantenservice”. In het menu is ruimte voor 10 video’s, inclusief de mogelijkheid om ze doorlopend af te laten spelen.

Ook de opmaak van de DVD/Blu-Ray en de bijbehorende box kunnen wij voor u verzorgen. Op deze manier kan een unieke, volledig op maat gemaakte DVD of Blu-Ray geproduceerd worden.

Dat is uiteraard geen enkel probleem. Waarschijnlijk zal meer dan 90% van de presentaties bestemd zijn voor weergave op het Internet. Als u bijvoorbeeld zelf een YouTube kanaal heeft, kan het videobestand eenvoudig geupload worden.

Het creëren van een dergelijk kanaal is gratis. Mocht u zelf niet over een platform op Internet beschikken, dan kunnen wij het voor u op YouTube plaatsen.

Of een video geschikt is voor plaatsing hangt ook af van de inhoud. Sommige platforms hanteren strikte regels voor muziek- en auteursrechten. Als daar aan voldaan kan worden, zijn er verder weinig beperkingen.

Foto- en videomateriaal

Het meest gebruikte, digitale bestandsformaat voor foto’s is JPG/JPEG. Andere bestandsformaten die wij voor u kunnen verwerken, zijn:

  • TIF/TIFF (Tagged Image File)
  • PNG (Portable Network Graphics)
  • GIF (Graphics Interchange Format)
  • PSD (PhotoShop Data)
  • BMP (Bitmap)

Andere formaten kunnen eventueel geconverteerd worden. Als dit aan de orde is, neem dan contact met ons op voor overleg.

Op deze vraag kunnen wij geen eensluidend antwoord geven. Het is namelijk mede afhankelijk van het uiteindelijke doel en het scherm waarop u de presentatie afspeelt. U kunt als richtlijn aanhouden, dat de foto’s scherp weergegeven worden op een 40 inch (102 cm) beeldscherm als ze een minimale resolutie van 3 MegaPixel 2048 x 1536) hebben. De kwaliteit van de foto’s zelf speelt daarin ook een rol.

Er is geen bovengrens voor de resolutie, maar het heeft geen toegevoegde waarde als de resolutie van de foto’s hoger is dan 10 MegaPixel.

Hiervoor verwijzen wij u door naar het antwoord op de vraag “Hoe kan ik mijn digitale materiaal het best aanleveren?”. U kunt deze vraag en het antwoord terugvinden in de rubriek Algemeen.
Op zich is dat geen enkel probleem. Er zal alleen vooraf bekeken moeten worden of de kwaliteit van de opnames voldoende is om er mee aan de slag te gaan.
Alle mediasoorten (audio, video en foto’s) kunnen gebruikt worden bij het samenstellen van een project. Dat geldt zowel voor E-Learning, videopresentaties als animaties.

Met behulp van onze software kunnen foto’s toegevoegd worden aan video’s (bijv. als inzetjes), maar het is ook mogelijk om afwisselend videomateriaal en foto’s te gebruiken. De foto’s kunnen in dat geval voorzien worden van creatieve effecten, die zorgen voor een vloeiend geheel met de videobeelden. En natuurlijk kunnen muziek, geluidseffecten  of een voice-over daar deel van uitmaken.

Er bestaan veel verschillende soorten videoformaten en het goede nieuws is, dat de meeste daarvan gebruikt kunnen worden. U kunt o.a. de volgende formaten aanleveren: AVI, DIVX, MOV, MP4, MPEG, WMV en XVID. Mocht u over een ander formaat beschikken, dan kunt u met ons afstemmen of het bewuste formaat bruikbaar is.
Mocht u meerdere videoblokken in de presentatie willen verwerken, dan ontvangen wij deze bij voorkeur als afzonderlijke bestanden. Elk videoblok mag een tiental seconden extra aan begin en eind krijgen, omdat we dan de mogelijkheid hebben de opnames op maat te ‘trimmen’.

Bent u niet in staat om het op deze manier aan te leveren, dan kunnen wij de relevante delen uit een groot videobestand filteren. Dat zal uiteraard in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

Ten aanzien van de fysieke aanlevering van de bestanden verwijzen wij u naar het antwoord op de vraag “Hoe kan ik mijn digitale materiaal het best aanleveren?”. U kunt deze vraag en het antwoord terugvinden in de rubriek Algemeen.

Als het voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, is dat zeker mogelijk. Zo zouden er opnames gemaakt kunnen worden in bedrijfshallen of kunnen zelf opgenomen toelichtingen/interviews in een presentatie verwerkt worden.

Vaak is de geluidskwaliteit van doorslaggevende betekenis. Als het live opgenomen geluid vervangen kan worden door muziek of later ingesproken tekst, ligt de drempel een stuk lager. Mocht u een objectief oordeel willen hebben over uw eigen opnames, dan kunnen wij het materiaal voor u screenen.

Muziek en Audio

Zoveel mensen, zoveel smaken… In principe kan elk soort muziek gebruikt worden als achtergrond bij een presentatie. Het belangrijkste aspect is, dat de muziek de beelden ondersteunt. In algemene zin adviseren we om muziek te gebruiken, die aansluit bij de sfeer van de beelden.

We beschikken over een behoorlijk assortiment aan rechtenvrije muziek, die zonder extra kosten gebruikt kan worden. Mocht u twijfelen over de juiste muziekkeuze, dan denken we graag met u mee als u daar prijs op stelt.

De snelste methode voor het aanleveren van muziek in digitaal formaat is rechtstreeks via het Internet. Zie in dat geval “Hoe kan ik mijn digitale materiaal het best aanleveren?”. U kunt deze vraag en het antwoord terugvinden in de rubriek Algemeen.

Heeft u de audiobestanden op CD/DVD staan of kunt u deze op een CD of DVD branden, dan kunt u deze per post versturen naar Creative Intuition (zie Contact). Andere informatiedragers die we kunnen verwerken, zijn o.a. USB-sticks en SDHC-kaarten. Neem bij twijfel contact met ons op.

Vrijwel alle muziek die uitgebracht wordt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit zorgt ervoor dat de makers/producenten van deze muziek een vergoeding ontvangen voor hun werk. In Nederland is Buma-Stemra de organisatie die hierop toeziet en de vergoedingen incasseert.

Als u gebruik maakt van muziek van bekende artiesten, bestaat de kans dat YouTube (of een ander platform) dat weigert. De meest waarschijnlijke consequentie is, dat er reclame vertoond wordt tijdens het afspelen van de video. Het gaat dan vaak om een inzetje, dat weggeklikt kan worden door de kijker. Mocht deze situatie van toepassing zijn, dan zijn er geen kosten aan verbonden.

De kosten voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde muziek is gerelateerd aan het podium (bijv. Internet of DVD) en de oplage en/of frequentie van gebruik. Op de site van Buma-Stemra kunt u daarover aanvullende informatie vinden.

Algemeen

De snelste methode voor het aanleveren van digitale bestanden (foto’s, video en audio) is rechtstreeks via het Internet. Zie in dat geval “Hoe lever ik mijndigitale materiaal aan via Internet?” voor instructies.

Heeft u foto’s, video of audiobestanden op CD/DVD/Blu-Ray staan of kunt u deze op één van deze drie branden, dan kunt u deze per post versturen naar Creative Intuition (zie Contact). Andere informatiedragers die we kunnen verwerken, zijn o.a. SDHC-kaarten , Compact Flash kaarten en USB-sticks. Neem bij twijfel contact met ons op.

De snelste manier om digitale bestanden bij ons te bezorgen, is via het internet. Dit kan vrijwel nooit via e-mail, omdat de meeste providers een maximale bijlage van 20 MB toestaan. Aangezien een foto van 10 MegaPixel een omvang van ± 5 MB zal hebben, is de grens snel bereikt.

U kunt uw foto’s, video- of audiobestanden echter uploaden via de site van WeTransfer.com. Het gebruik van deze service is gratis en de verwerkingsmethode eenvoudig. Op de site geeft u aan wie de ontvanger van de digitale bestanden is door middel van het invullen van een e-mailadres. Dit e-mailadres moet zijn: info@creative-intuition.nl Vervolgens kunt u de te versturen bestanden selecteren vanaf uw computer of een andere informatiedrager (bijvoorbeeld DVD). Heeft u alle bestanden geselecteerd, dan kunt u een bericht meesturen. U kunt daarin verwijzen naar de met ons gemaakte afspraken.

Staat alles klaar, dan kunt u opdracht geven de digitale bestanden te uploaden. Op uw scherm kunt u de voortgang volgen. De tijd die nodig is om het proces af te ronden, hangt samen met de snelheid van uw internet verbinding en de totale omvang van de bestanden. Houd er rekening mee dat u maximaal 2 GB kunt versturen!Nadat het uploadproces voltooid is, ontvangen wij een bericht per e-mail. Hierin staat uw toelichting aangevuld met een link die verwijst naar de door u ge-uploade bestanden. Wij kunnen deze vervolgens downloaden en er mee aan de slag gaan. Als extra service ontvangt u van WeTransfer.com een bevestiging per e-mail dat de bestanden door ons gedownload zijn.

Mocht u het toe te sturen materiaal te gevoelig vinden om via een derde te verzenden, dan adviseren wij u om het via de post te doen. We hebben tot dusver slechts goede ervaringen, maar u bent uiteindelijk degene die de keuze maakt.

Als u digitaal materiaal naar ons op wilt sturen per post, kunt u daarvoor het volgende adres gebruiken.

Creative Intuition B.V.
Oscar Romerolaan 2
1945 EM  Beverwijk

Heeft u vragen, die u graag beantwoord wilt hebben, neem dan contact op per e-mail of telefoon.

E-mail: jnfo@creative-intuition.nl
Telefoon: 0251-254152